Välkommen till byn

Bondersbyn ligger i Kalix kommun, på ömse sidor om Kalix Älv. Här bor idag 150 personer. Byn består av fem delar: centrala Bondersbyn, Brattland, Bondeborg, Marieberg och Stora Lappträsk.

Under första halvan av 1900-talet bodde ungefär 500 personer i Bondersbyn. Byns namn kommer troligen från 1500-talet, då den första svensktalande bonden bosatte sig i trakten. Namnet betyder helt enkelt ”Bondens by”., och byn ligger i Töre socken.

Enligt 1543 års jordebok finns det två hemman i byn, som ägs av Olaff och Biorn Janson. Tillsammans betalar dessa män, som troligen var bröder, 192 penningar i skatt. Det kan vara svårt att översätta denna summa till dagens penningvärde, men det motsvarade åkermark för sex tunnors utsäde. De två männe var troligen söner till den allra första bonden som bosatte sig på platsen.

Vad händer i Bondersbyn?

Det skymmer över Kalixälven

Precis som i många andra byar händer det mycket i Bondersbyn. Företaget Kalix Ost, beläget i Brattlandet, startades 2014 av makarna Jaana Enström Alamäki och Knut Enström, som köpte en jordbruksfastighet 2006 och införskaffade tolv getter sju år senare. Nu tillverkar de och säljer egen getost, och de har också en gårdsbutik och café i anslutning till själva mejeriet, som är inrymt i byns gamla Konsumbutik. Inspirationen till företaget kom delvis från en äldre dam i Småland, som hade 20 getter och gick runt ekonomiskt på detta. Det svenska jordbruket kännetecknas ju annars av att jordbruken blir färre och större. Men makarna Enström hör till de som går mot strömmen.

En viktig förutsättning för att kunna driva ett eget företag i glesbygden är att man är en renässansmänniska, och kan göra mycket av det som behövs själv.  Knut Enström har arbetat nästan hela sitt liv inom byggbranschen, och det är han som har byggt alla utrymmen för getterna på gården, som har blivit fler sedan verksamheten inleddes. Utan hans kunskaper hade det troligen inte blivit någon getfarm.

Att aktivera sig kan också handla om helt andra saker. Det arrangeras också yoga i byn med jämna mellanrum. En annan fritidssysselsättning som är mycket populär är fiske. Bondersbyns fiskevatten är en milslång sträcka, med fyra forsar. I älven finns harr, gädda, abborre, lax och öring. Det går att flugfiska, spinnfiska, meta eller på vintern pimpla.

En uppkopplad by

Kalix kommun omfattar många byar, varav Bondersbyn är en. Denna by, tillsammans med 42 andra mindre byar, kommer att få bredband via fiber. Anslutningen har upphandlats, och det företag som vann upphandlingen kommer att erbjuda anslutning till samma pris, oavsett var i kommunen man bor. I en av byarna, Vitvattnet, drog man fiber till vissa byggnader, däribland skolan, redan 2004. Med snabb internetuppkoppling blir det möjligt att driva flera typer av företag på landsbygden, och man kan också kontakta läkare över internet istället för att åka till en vårdcentral. Målet för satsningen är att 95 % av invånarna i Kalix kommun ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt fibernät senast år 2020.

Vill du veta mer om vad som händer i byn rekommenderas Facebook-gruppen ”Vi som gillar Bondersbyn”.