Besiktning inför ett husköp ligger egentligen på köparens ansvar. Många säljare erbjuder en överlåtelsebesiktning ändå – men det kan finnas goda skäl till varför man som köpare bör anlita en specialiserade besiktare. Mögel- och fuktskador kan vara dolda och då är det bra att anlita proffs. Skulle det visa sig att det förekommer mögel i din krypgrund så kan du fatta ett mer övervägt beslut om köpet. Dessutom kan du också förhandla ner priset på huset om det finns dokumenterade problem.

Som husägare är man bekant med den rad problem som kan uppstå smygande. Vid husköp, framför allt om huset har krypgrund och vind, är det av största vikt att man anlitar en besiktare som faktiskt kan kontrollera att det inte finns några dolda problem. Skulle du köpa ett hus är det med andra ord du som köpare som är ansvarig för ditt köp, inte säljaren (såvida det inte går att bevisa att den aktivt försökt dölja något). Därför är det mycket smart att göra mögel- och fuktkontroll på waterproof-stockholm.se. Resultatet som besiktaren kommer fram till är användbart som prisargument också: du kanske kan tänka dig gå med på att köpa ett hus med fuktskador i krypgrunden eller på vinden, men då ska du inte betala för mer än vad huset är värt.

Fuktskador upptäcktes för sent

En fastighet köptes i Växjö för 3,5 miljoner kronor. Några år passerade och man insåg att huset hade fullt med fuktskador. Köparna menade att det här hade varit ett dolt fel från säljarnas sida och ställde dem inför rätta, men precis som de allra flesta gångerna var det svårt att lägga några bevis på säljaren – vilket resulterade i att köparna blev skyldiga säljarna omkring 600 000 kronor i skadestånd. Kan verka skevt, eller? Så vitt experterna vet är det få säljare som aktivt döljer problem. Snarare dyker dolda problem upp som en chock för alla parter. Det är dock lagfört att det är köparens ansvar att göra ett övervägt beslut om köpet. Läs mer om det i smålandsposten.se.

I andra fall har rätten fällt i köparens favör, men i många fall dras ärendet vidare till hovrätten. I ett fall vi kan läsa om i byggahus.se där säljaren utfört en dränering som köparen i efterhand tyckte var felaktigt utförd. Tingsrätten dömde till köparens fördel, men säljaren tog ärendet vidare till hovrätten. Hovrätten i sin tur slog fast om att ansvaret låg på köparens undersökningsplikt som inte ansågs ha varit reducerad, och köparen fick betala 250 000 till säljaren för domstolskostnader. Här kan du läsa om jordabalken och undersökningsplikten.

Saker man bör besikta är t.ex:

  • Fuktskador, mögel mm
  • Fasaden
  • Tak, väggar
  • Ventilation
  • El