Att ha sitt egna torp på landet eller vid havet, är en dröm för många svenskar. Anledningen kan vara att ett eget sommarboende ofta innebär att det är lätt att komma ifrån vardagen och närmare naturen för att slappna av. Inför att köpa ett sommarboende finns det dock några saker som kan vara bra att tänka på.

Sommarstugor är till skillnad från vanliga villor oftast inte lika bekostade, då torp oftast har en kortare användningsperiod än det vanliga boendet. Det resulterar i att sommarhus oftast någon period om året står tomt och ouppvärmt. Det i kombination med ett sämre isolerat hus innebär att fukt- och mögelskador är ett större problem hos sommarstugor. Vid köp av sommarstuga är det därför viktigt att undersöka om huset har skador av mögel eller fukt. Är skadorna inte omfattande är det vanligt att fuktsanera huset, där skadat material byts ut. Som köpare är det alltid viktigt att veta om det finns fukt eller mögel i huset, då det här kan skada både huset och din hälsa. Innan ett husköp är det därför alltid bra att ta in en egen besiktningsperson för att göra tester i huset inför köpet.

Något annat som en besiktningsperson kan undersöka är hur bra husgrunden är. Det är inte helt ovanligt att sommarstugor har relativt klena grunder och klena bjälkar i golven. Att som köpare ha vetskap om det här kan vara en god idé för att avgöra om det finns omfattande renoveringsbehov eller inte. För den här frågan är viktig både ekonomiskt, för sommarhusets framtid och vid avvägningen av om köparen är händig nog för att fixa eventuell problematik själv.

Viktigt med bygglov

Till skillnad från villor är det vanligt att sommarhus har strängare bestämmelser gällande bygglov. Det är därför en god idé att i förväg titta om det finns möjlighet att få bygglov, så att det inte är det som förstör din vision av ditt framtida sommarboende.