Det är många företag, skolor, organisationer, parker och ja, hem – som fått problem med råttor under de senaste åren. Man talar till och med om en råttinvasion. Obehagligt nog. Men hur kan du hålla råttorna borta från din arbetsplats och ditt hem?  

 

Har du fått ett problem med ohyra i form av råttor hemma? Då är du inte ensam. Råttorna tycks ha invaderat inte bara våra hem utan även skolor, förskolor, offentliga platser och andra ställen. De hittar snabbt föda och förökar sig minst lika snabbt. Visst du till exempel att en råtthona kan få runt 120 ungar – på bara ett enda år. Sedan hinner även dessa ungar bli könsmogna och få flera kullar med ungar under samma år. Det är med andra ord lika bra att sätta stopp för råttförökningen så fort som möjligt, innan de hinner reproducera sig och bilda klaner under ditt hus, din altan eller i parken utanför. Men hur exakt?

Råttorna ökar under hösten – femdubblats på några få år

Under hösten ökar av någon anledning råttmängden och skadedjursbekämpare stretar med att hålla råttorna borta i hus och fastigheter, i förskolor och på torg. Råttorna finns där mat finns, och vi har en tendens att lämna matspår efter oss vart vi än går. Sedan 2011 har antalet saneringar av råttor ökat – och det med en explosionsartad uppgång. Råttorna har helt enkelt fyrdubblats och kanske till och med femdubblats i skrivande stund. Läskigt värre. I en artikel i Expressen går det att läsa om vad du som drabbats av råttor hemma kan göra för att dels få bort råttorna men också förhindra att de kommer överhuvudtaget. Anticimex menar att kommunerna själva bör ta hand om råttinvasionen. Men vad kan du göra?

 

Bli av med råttor och undvik att de kommer

 

Tänk på detta när du vill undvika eller bli av med råttorna hemma i ditt hus

Utomhus kan du tänka på detta:

 • Täta eventuella hål i grunden på ditt hus. Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler. med en maskvidd på högst fem millimeter och trådtjocklek på minst 0,7 millimeter (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset. Råttor uppskattar platser med högt gräs, som ger skydd.
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras nära fasaden. Råttor är mycket skickliga klättrare.
 • Mata helst inte fåglar nära huset och ta upp spillet som hamnat under fågelbordet.
 • Ha ordentliga lock på dina soptunnor.
 • Sköt noga om komposten och förvara den en bra bit från huset, så att den inte lockar råttor.
 • Håll rent under altaner och låga balkonger. Där gömmer sig gärna en råtta eller två.

 

Inomhus kan du tänka på detta:

 

 • Börja med att se till så att ytterdörrar och eventuella luckor sluter tätt.
 • Håll uppsikt och håll rent på vinden och i källaren.
 • Placera kartonger på hyllor så att råttorna inte kommer åt dem.
 • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
 • Se till att mat inte ligger framme.
 • Sätt ut fällor om du reda har råttor
 • Sätt ut en råttskrämma med ultraljud
 • Lägg ut råttgift men inte på svåråtkomliga platser
 • Sök hjälp – kontakta ett bekämpningsföretag som tar bort ohyran åt dig