Gammal stugaHar du sommarstuga i Bondersbyn? Då kan det vara dags för en vårinspektion snart. Här hittar du en checklista med det viktigaste att tänka på.

Att äga en sommarstuga är en året runt-sysselsättning.  Och man kan heller inte förvänta sig att det bara ska vara sol och lata dagar under sommaren. Det är alltid något att göra med stugan, och man bör vara inställd på att åtgärda något varje år. Försummar man skötseln får man plötsligt flera saker att göra på en gång. Det blir inte bara dyrt, det blir tidskrävande också.

När du besöker din sommarstuga för första gången efter vintern, inspektera då följande:

Takpannorna

Kraftiga vindar kan rucka på takpannorna, och några av dem kan rent av ha ramlat ned och slagits sönder. Kontrollera att pannorna är hela, och ligger där de ska, och kontrollera särskilt nockpannorna. Har några pannor gått sönder, byt ut dem. Kolla även under pannorna, för att se hur takpappen ser ut. Om den behöver bytas ut, fundera på om du kan göra det själv, eller om du behöver anlita professionell hjälp.

Grunden

Frosten under vintern kan ge sprickor i grunden. Leta efter sådana, och täta dem med nytt murbruk om det behövs. Kontrollera också att stuprännorna leder vattnet bort från grunden.

Fasaden

Alger eller mögel kan angripa fasaden, och i så fall måsta man tvätta den med mögelmedel. Detta är extra viktigt om fasaden behöver målas om.

Vindskivorna

Vindskivans uppgift är att skydda taket, och den tar en hel del stryk under vintern. Inspektera skivorna och färgen, och rengör och laga om det behövs.

Fönstren

Gamla träfönster kan hålla nästan hur länge som helst, men man måste ta hand om dem. Vatten som tränger in kan förstöra fönsterbågen, och därför är det viktigt att fönstren är intakta. Att lämna in fönstren för reparation är oftast billigare än att köpa nya, inte minst eftersom fönstren i äldre hus sällan har standardmått.